Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Turystycznego

Zarząd Klubu Turystycznego PTTK Figa w Braniewie informuję, iż uległ zmianie termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Planowany wcześniej na 15 grudnia Walny Zjazd członków klubu odbędzie się w nowym terminie tj. w dniu 8 grudnia o godz. 16.00 w byłym Kasynie Wojskowym. Za powstałe ewentualne problemy przepraszamy.

W dniu 26 września Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu podczas posiedzenia Zarządu omawiał zbliżająca się kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Podjęto Uchwałę nr 51/XXI/2012 w sprawie zwołania Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziale. Kampania w Kołach i Klubach będzie trwała od 1 października do 31 grudnia 2012 r.

Pismo Ubezpieczeniowe

WRĘCZENIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI"

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

KOMUNIKAT

Uchwała nr 327/XVI/2009

WYKAZ MIEJSC I MIEJSCOWOŚCI PUNKTOWANYCH NA OTP

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w KTP PTTK „FIGA” Braniewo

Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK

Ordynacja Wyborcza

Uchwała Nr 262/XVI/2008

Przekaż 1 % z dochodu na naszą organizację

PTTK Oddział Ziemi Elblaskiej

(z dopiskiem Klub Turystyczny Braniewo)

ul. Krótka 5

82-300 Elblag

KRS 0000032443