X Złaz Andrzejkowy

W dniach 28-29 listopada 2015 r. odbył się jubileuszowy X Złaz Andrzejkowy. Organizatorami rajdu był Klub Turystyczny PTTK „Figa" z Braniewa, Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Urząd Gminy w Braniewie.

Celem złazu była popularyzacja piękna Ziemi Warmińskiej oraz integracja środowisk turystycznych. Obydwie sobotnie trasy rozpoczęły się o godzinie 11.00 sprzed Braniewskiego Centrum Kultury. W złazie udział wzięło ok. 80 osób, którzy wędrowali na dwóch trasach pieszych zaproponowanych przez organizatorów. Obie wycieczki liczyły po ok. 10 km i wiodły podmiejskimi traktami leśnymi. Jedna biegła przez: Zawierz, Glinkę, Garbinę do Stępnia, a druga przez: Józefowo, Podgórz, Cielętnik do Stępnia. Dzięki zgodzie leśniczego uczestnicy obydwu tras mogli się ogrzać i posilić na leśnych polanach przy tradycyjnym ognisku z kiełbaskami.

Po dotarciu do Stępnia turyści udali się do „Jarzębinowego Ogrodu” gdzie skonsumowali tradycyjną rajdową grochówką. O godzinie 14.30 Prezes Klubu PTTTK FIGA, a zarazem komendant złazu Zbigniew Kędziora rozpoczął uroczystość zakończenia złazu. Wspólnie z kierownikami tras: Czesławem Kozłowskim i Andrzejem Jakielskim omówiono przebieg obydwu tras, a następnie w imieniu Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga i Prezesa Oddziału PTTK w Elbląga Agnieszki Banaś wręczono Dyplomy uczestnictwa wraz z nagrody, które otrzymały drużyny:

Grupa „Zewsząd” Iława, „Stare Buty” Olsztyn, Drużyna „Dębogórcy”, Drużyna „Medycy” z Mamonowa (Rosja), Drużyna Mundurowa Klasy I a Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, KT PTTK „Figa” Braniewo oraz drużyny rodzinne: „Muszki” i „Bludzis”.

Złożono także życzenia imieninowe uczestnikom złazu Andrzejowi Jakielskiemu oraz Andrzejowi Kwirantowi , a także podziękowano wraz życzeniami imieninowymi leśniczemu Andrzejowi Gawronowi za udostępnienie drewna i miejsc na ognisko.

Po zakończeniu złazu część uczestników udała się autobusem (ufundowanym przez Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego) do Braniewa, zaś grupa ok. 50 osób została w obiektach Jarzębinowego ogrodu na tzw. Biesiadę Turystyczną połączoną z Wieczorem Andrzejkowym.

W niedzielę - po śniadaniu, odbyło się oficjalne zakończenie złazu, po którym wszyscy udali się w powrotną wycieczkę pieszą do Braniewa.